Trong bối cảnh dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, xu hướng dịch chuyển sản xuất, đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều khiến nhu cầu thuê mặt bằng xây dựng nhà xưởng tăng cao. Đây là lý do khiến bất động sản (BĐS) công nghiệp hút khách. Chưa dừng lại, sự phát triển này đã khiến nhiều nhà đầu tư tăng cường mở rộng mặt bằng khu công nghiệp…