XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
• Chỉ tiêu thiết kế:
 
- Khu các nhà máy sản xuất:12 thuê bao/ha
- Khu trung tâm dịch vụ        :24 thuê bao/ha
- Khu công trình kỹ thuật       :10 thuê bao/ha
 
• Mục tiêu và giải pháp thiết kế:
 
- Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông tin di động, mạng Internet của toàn kCN.
- Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc.
- Xây dựng tuyến cáp quang chôn ngầm từ trạm viễn thông khu vực đến tổng đài trung tâm cụm công nghiệp.
 
* Các tuyến cáp:
 
- Từ tổng đài trung tâm có các tuyến cáp đồng luồn ống PVC chôn ngầm đi dọc theo một bên vỉa hè đường Hải Sơn - Tân Đô, đường số 2,9 và đường số 10 gồm đường cáp tổng, các cáp nhánh, hộp tập điểm ... đến các khu vực.
- Lắp đặt các đường cáp, hộp tập điểm có dung lượng lớn hơn nhu cầu thuê bao theo tính toán để thuận tiện cho nhu cầu phát triển thuê bao sau này.
- Tại các khoảng cáp vượt đường có bố trí các hố ga kéo cáp vượt đường.
- Tim tuyến cáp chôn sâu 0,8m so với nền vỉa hè hoàn thiện.
- Dung lượng các tuyến cáp tùy theo nhu cầu thông tin trên các tuyến.
- Trên các tuyến cáp, bố trí các tủ đầu cáp đặt trên vỉa hè để thuận tiện đấu nối cho các nhà máy, xí nghiệp.
- Tổng chiều dài các tuyến cáp ngầm đến tủ cáp:   434 m.
- Tuyến cáp ngầm đến hộp chia số: 1.756m
- Tổng số thuê bao của toàn bộ cụm công nghiệp: 2.327 thuê bao.