XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Tin tức
LONG AN ĐỨNG THỨ 4 VỀ QUY VỀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC

Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An, tính đến nay, toàn tỉnh có 37 Khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích trên 12.285ha. Trong đó, 35 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam với tổng diện tích trên 11.944ha và 2 KCN nằm trong Khu Kinh tế cửa khẩu Long An với tổng diện tích 340,5ha. Với 37 KCN được quy hoạch, Long An đứng thứ 5 trên cả nước về quy hoạch KCN, sau Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Lũy kế từ khi có KCN cho đến ngày 15/7, trên địa bàn tỉnh thu hút được 1.738 dự án

Trong 37 KCN được quy hoạch, có 23 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư. Trong đó, 18 KCN đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 4.076ha, diện tích đất công nghiệp có khả năng cho thuê 2.905ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 91,9%. 5 KCN đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp, các nhà đầu tư thứ cấp đang thực hiện các thủ tục để triển khai dự án.

Từ đầu năm 2022 đến 15/7, các KCN trên địa bàn toàn tỉnh thu hút đầu tư 59 dự án mới. Cụ thể, có 26 dự án FDI và 33 dự án DDI với tổng vốn đầu tư cấp mới 245,7 triệu USD và 10.629 tỉ đồng. Bên cạnh đó, có 65 dự án điều chỉnh vốn, trong đó, 48 dự án FDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 106,78 triệu USD, 17 dự án DDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 803 tỉ đồng.

Lũy kế từ khi có KCN cho đến ngày 15/7, trên địa bàn tỉnh thu hút được 1.738 dự án. Trong đó, có 837 dự án FDI và 901 dự án DDI. Theo đó, tổng vốn đầu tư gồm vốn mới và tăng vốn là 5,5 tỉ USD và 109.532 tỉ đồng.

Hiện nay, về thu hút đầu tư đối với dự án FDI, Long An đứng thứ 13 trên cả nước (sau Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thái Nguyên, Tây Ninh, TP.HCM, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên). Về thu hút  đầu tư đối với dự án DDI, Long An đứng thứ 3 (sau TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu)./.

Bài viết khác