XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt tại KCN do Nhà máy nước trong KCN cung cấp đảm bảo về chất lượng và số lượng đến các nhà đầu tư trong KCN.
Công suất: 5.000m3/ngày đêm
Giá cấp nước: 8.000VNĐ/m3 (chưa VAT)