XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Tin tức
Long An có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An -Nguyễn Thanh Truyền, đến thời điểm hiện tại, Long An có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến thời điểm hiện tại, Long An có 88/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong ảnh: Đường giao thông nông thôn ở xã nông thôn mới Tuyên Thạnh)
Như vậy, 88/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc và xã Hòa Phú, huyện Châu Thành), chiếm 54,6% số xã toàn tỉnh. Với số xã nông thôn mới hiện tại, Long An đã đạt và vượt so với Nghị quyết Tỉnh ủy giao (Nghị quyết của Tỉnh ủy, đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới).

Theo ông Truyền, từ nay đến cuối năm 2020, Long An tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu về cấp huyện có thêm ít nhất 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (gồm Tân Trụ, Tân Thạnh, Cần Đước, Bến Lức, Đức Hòa) và thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (huyện Châu Thành)./.

Song Nhi

Bài viết khác