XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Tin tức
Long An triển khai giảm giá điện, tiền điện
Nhà nước, Chính phủ, ngành Điện triển khai chính sách hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng kinh doanh, hộ gia đình trước những khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc Công ty Điện lực Long An - Lê Hoàng Oanh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn. PV: Thưa ông, theo quy định thì những đối tượng nào được miễn hoặc giảm tiền điện trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 hiện nay?

Ông Lê Hoàng Oanh: Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2020 và Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL, ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; ngay trong ngày 16/4/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Đối tượng được giảm giá điện là các khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khách hàng sinh hoạt, khách hàng lưu trú du lịch, khách hàng bán buôn điện.Đối tượng được giảm tiền điện là các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể:

Về việc giảm giá điện:

- Khách hàng sản xuất và kinh doanh dịch vụ: Giảm 10% giá bán lẻ điện đang áp dụng theo Quyết định số 648/QĐ-BCT, ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. 

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

Bên cạnh đó, việc giảm giá điện cũng áp dụng cho đối tượng khách hàng bán buôn điện:

- Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt: Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. 

- Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn điện tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Về việc giảm tiền điện:

- Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN, cụ thể như sau:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng tháng cung cấp cho phía Điện lực chúng tôi triển khai thực hiện.

 PV: Ông có thể cho biết thời gian áp dụng?

Ông Lê Hoàng Oanh: Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng. Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện cụ thể như sau:

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, 5, 6/2020 (xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị Điện lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, 6, 7/2020.

- Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp,...): Thực hiện từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16-4-2020.

 PV: Từ đối tượng trên thì Long An có bao nhiêu đối tượng được giảm, xin cho biết cụ thể từng nhóm đối tượng, hình thức giảm như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Oanh: Theo Văn bản 2698/BCT-ĐTĐL, ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương, như tôi đã trình bày ở trên thì ở tỉnh Long An có các đối tượng được giảm giá, tiền điện gồm:

Đối tượng giảm giá điện, có 3 đối tượng:

- Tất cả khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4. Tổng số khách hàng sinh hoạt hiện nay là 444.885.

- Khách hàng ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh dịch vụ): Giảm 10% giá điện hiện hành. Tổng số hiện nay là 23.725 khách hàng.

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá. Tổng số khách hàng lưu trú du lịch hiện nay khoảng 221.

Xin lưu ý thêm là việc giảm giá cho các cơ sở lưu trú du lịch áp dụng cho khách hàng được xác nhận "cơ sở lưu trú du lịch” theo quy định của Luật Du lịch năm 2017. Cụ thể, khách hàng cần cung cấp một trong các giấy tờ sau: 

Văn bản của Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra đến cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP. 

Quyết định hạng cơ sở lưu trú du lịch được các cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối tượng giảm tiền điện: Hiện tại, Long An có 2 đối tượng thuộc diện này và phải thuộc danh sách các địa điểm do UBND tỉnh cung cấp: 

Các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19: Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở này.

Các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19: Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở này (giải thích thêm là các cơ sơ này chỉ sử dụng một phần trong cơ sở để phục vụ khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19).

Long An triển khai thực hiện giảm giá điện, tiền điện

 PV: Sau khi thực hiện, dự kiến số tiền được giảm trên địa bàn Long An là bao nhiêu?

Ông Lê Hoàng Oanh: Theo ước tính của Công ty Điện lực Long An, số tiền điện được giảm trên địa bàn tỉnh ước khoảng 260,58 tỉ đồng. 

Trong đó: Đối với khách hàng sinh hoạt: Tổng tiền điện giảm khoảng 47 tỉ đồng. Đối với khách hàng ngoài sinh hoạt (sản xuất và kinh doanh dịch vụ): Tổng tiền điện giảm khoảng 211 tỉ đồng. Đối với khách hàng lưu trú du lịch: Ước tính giảm khoảng 280 triệu đồng. Đối với các cơ sở được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19: Ước tính giảm khoảng 2,3 tỉ đồng.

 PV: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện trước tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, ngành Điện Long An sẽ triển khai những giải pháp nào trong việc giảm giá điện, tiền điện?

Ông Lê Hoàng Oanh: Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông tư số 16/2020/TT-TTg và chỉ đạo của EVN, EVN SPC trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tiếp xúc nhằm tránh lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc cung cấp điện an toàn liên tục là một trong những nhiệm vụ thiết yếu để phục vụ khách hàng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Xác định được tầm quan trọng, Công ty Điện lực Long An bảo đảm công tác tiếp nhận yêu cầu và giải quyết yêu cầu khách hàng trên cơ sở bảo đảm an toàn cho khách hàng cũng như nhân viên điện lực. 

Triển khai mạnh giải pháp giao dịch trực tuyến, khách hàng không phải đến giao dịch trực tiếp tại trụ sở điện lực mà thực hiện giao dịch qua các kênh trực tuyến, cụ thể như sau:

Về tiếp nhận thông tin, yêu cầu khách hàng:

Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001006/19009000 

Website:cskh.evnspc.vn

Email: cskh.evnspc.vn

Cổng dịch vụ công Quốc gia: dichvucong.gov.vn

Giao dịch điện tử: Khách hàng đăng ký mua điện và ký hợp đồng mua bán điện qua chữ ký số (mã OTP).

App cskh, app Zalo cskh

Về thanh toán tiền điện:

Mở rộng nhiều kênh thanh toán tiền điện, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thể thanh toán mọi lúc mọi nơi, cụ thể:

Thanh toán qua ngân hàng: Thanh toán tại các quầy giao dịch ngân hàng, trích nợ tự động, UNC, UNT.

Thanh toán qua các cửa hàng của các tổ chức trung gian: Ecpay, Viettel, Airpay, Bưu cục, TGDĐ, Điện máy Xanh, Bách hóa Xanh, Vinmart,…

Thanh toán trực tuyến qua các ví điện tử và app mobile của ngân hàng và TCTG: Viettel pay, MOMO, ZaloPay, PAYOO, ECPAY, Airpay,...

Thanh toán qua website và app cskh.

Việc mở rộng các kênh giao dịch trực tuyến từ khâu tiếp nhận thông tin yêu cầu khách hàng đến thanh toán tiền điện đã bảo đảm công tác cung cấp điện được ổn định liên tục cho khách hàng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu giãn cách xã hội; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bài viết khác