XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Tin tức
HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á

Hạ tầng khu công nghiệp Xuyên Á trong thời gian qua đã phát triển vượt bật, điển hình như hạ tầng xử lý nước thải, hạ tầng cấp thoát nước, hạ tầng đường xá …dần được xây dựng mới hoàn toàn, hiện đại

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena9

Cổng chính vào khu công nghiệp Xuyên Á (KCN)

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena10

Cổng đầu đường số 5

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena13

Bó vỉa đường số 5 đoạn công ty DE.M.CO
hatangkythuatkhucongnghiepxuyena14

Bó vỉa đường số 5 đoạn công ty DE.M.CO

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena15

Lu đá đường số 5 đổ ngày hôm trước đoạn công ty DE.M.CO

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena12

Góc đường 5,7

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena11

Góc đường 5,7

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena3

Làm hố ga bể sự cố mới nhà máy xlnt

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena1

Làm hố ga bể sự cố mới nhà máy xlnt

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena4

Hỉnh ảnh thi công đường cống tại góc đường 3,8

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena5

Hình ảnh thi công tại góc đường 3,8 đang làm cống

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena6

Hình ảnh thi công tại góc đường 3,8 đang làm cống

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena7

Hình ảnh thi công tại góc đường 3,8 đang làm cống

hatangkythuatkhucongnghiepxuyena8

Công trình làm hố ga đường số 3 đoạn công ty Long Vĩ (Long Way)

Bài viết khác