XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Tin tức
Công trình làm đường ống dẫn nước từ bể sự cố về nhà máy xử lý nước thải

Đường ống nước từ bể sự cố mới về nhà máy xử lý nước thải trong khu công nghiệp Xuyên Á được xây dựng mới hoàn toàn đang từng bước hoàn thành

Những hình ảnh thực tế ngoài công trình