XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Tin tức
Công trình làm bó vỉa khu công nghiệp Xuyên Á

Hiện bó vỉa tại khu công nghiệp Xuyên Á đang xây dựng mới hoàn toàn, Khu công nghiệp Xuyên Á đang dần đổi mới không thể nhận ra, điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Sau đây là những hình ảnh đang xây dựng thực tế


Làm bó vỉa đường số 3, đoạn công ty Daphaco


Bài viết khác